Na dziś Kalendarz O projekcie Wesprzyj co łaska Pobierz aplikację

Szczęść Boże! Serwis z którego korzystasz, dedykowany jest w sposób szczególny kapłanom, braciom i siostrom zakonnym oraz wszystkim tym, którzy na codzień modlą się Liturgią Godzin, a problemy zdrowotne lub podeszły wiek uniemożliwiają im odczytywanie tekstów z brewiarza. Serwis i aplikacja Zrobione zostały także z myślą o wszystkich tych, którzy posłani na parafię czy też do innych zadań wykonywanych na Chwałę Boga i ze względu na dobro Kościoła zmuszeni są w samotności odmawiać tę modlitwę, a także z myślą o tych, którzy przeżywają kryzysy duchowe - jako wsparcie i pomoc w dochowaniu wierności modlitwy Liturgią Godzin.


Pomysłodawcą tego dzieła jest Duch Święty, który raczył posłużyć się w realizacji swojego planu następującymi osobami:Składamy serdeczne podziękowania za dotychczasowe modlitewne wspieranie tego dzieła i prosimy o dalsze modlitwy w tej intencji, a jeśli możesz i chcesz dołożyć jakąś dobrowolną kwotę do ponoszonych kosztów tworzenia, rozwoju i utrzymania tego serwisu oraz aplikacji kliknij w zakładkę „wesprzyj co łaska" gdzie znajdziesz dokładne informacje jak to zrobić. Wszystkich korzystających z tego serwisu i aplikacji powierzamy na modlitwie Panu Bogu. Za to co już powstało i wciąż się rozwija


BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI !Grüβ Gott! Der Service, den du besuchst ist vor Allem für Pfarrer, Nonnen und all denen, die alltäglich von dem Stundengebet leben, aber aufgrund einer Krankheit, dem Alter oder sonstigem nicht im Stande sind selber die Texte zu lesen, dediziert. Der Servis und die App wurden auch für all diejenigen geschaffen, die in einer Pfarrei alleine beten und auch für all die, die eine Kriese des Glaubens erleben.


Der Initiator des Projektes ist der Heilige Geist und die Personen die Ihn damit begleiten sind im Anhang:Wir bitten dich um ein Gebet, damit das Werk soweit gut funktioniert, falls du uns finanziell helfen mӧchtest drück auf “wesprzyj co łaska” dort ist alles erklärt, wie man und unterstützen kann. Alle die von der App profitieren vertrauen wir Gott an und all Das, was schon entstanden ist, einen herzlichen


Gott sei Dank !